Jak znaleźć zagubione koszty w przedsiębiorstwie wod-kan?

czerwony hydrant wod-kanDziś do zarządzania przedsiębiorstwem wod-kan nie wystarczy tradycyjny rachunek kosztów, który funkcjonuje w wielu z nich. Trzeba znać koszty, które uwzględniają procesy czy też istotne miejsca powstawania kosztów i je pilnować. Jednakże w wielu przedsiębiorstwach wod-kan ta wiedza jest po prostu uboga.

Roman KotapskiBRZ MARINA w piśmie Kierunek Wod-Kan opublikował artykuł pt. Jak znaleźć ukrywające się koszty przedstawia niektóre braki i błędy w funkcjonowaniu rachunku kosztów przedsiębiorstw wod-kan. Oparte są one na przeprowadzonych autorskich analizach funkcjonowania rachunku kosztów w przedsiębiorstwach wod-kan oraz wdrożeniach w nich controllingu.

Zapraszamy do lektury!

Szkolenia

Rachunek kosztów przedsiębiorstw wod-kan


Usługi

Projektowanie i wdrażanie systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej

Audyt rachunku kosztów w przedsiębiorstwie