Jakie koszty działalności ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne?

Koszty działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych rosną. Dotyczy to zwłaszcza takich pozycji jak wynagrodzenia, energia elektryczna czy paliwa i zużycie materiałów. Do tego swoje obostrzenia, zbyt często nieuzasadnione, dodają Wody Polskie podczas ustalania i zatwierdzania taryf. Stąd też trzeba znać koszty, które uwzględniają procesy czy też istotne miejsca powstawania kosztów i je pilnować.

Czy to jest możliwe do wdrożenia w przedsiębiorstwie wod-kan?

Jak najbardziej. Wbrew pozorom nie jest to zbyt trudne. Na początku wystarczy odpowiednio przygotować zakładowy plan kont, w którym można wyodrębnić koszty np. poszczególnych zakładów uzdatniania wody, sieci wodociągowych z uwzględnieniem miejscowości, zasobów ludzkich, samochodów, budynków czy jednostek organizacyjnych. Zapewne to już wpłynie na samokontrolę kierowników i dysponentów. Z analiz rachunku kosztów przeprowadzonych przez BRZ MARINA wynika, że często tam ,,ukrywają się” zbędne koszty. Warto je najpierw zidentyfikować.

Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA organizuje w dniu 26.09.2022 r. tym razem w formule on-line już kolejny raz otwarte szkolenie 
pt. Rachunek kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Program szkolenia i informacje organizacyjne znajdują się na stronie

Chcesz ciąć koszty działalności przedsiębiorstwa? To najpierw je znajdź!!!

Zapraszamy na szkolenie i wspólną wymianę doświadczeń.