Koncepcja systemu budżetowania w Legnickim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

BRZ MARINA Sp. z o.o. opracowało koncepcję wdrożenia systemu budżetowania dla Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Koncepcja zawiera:

 • cele wdrożenia budżetowania w Spółce,
 • wyodrębnione obszary odpowiedzialności, procesy i miejsca powstawania kosztów,
 • założenia organizacyjne funkcjonowania systemu budżetowania,
 • schemat i układ budżetu operacyjnego,
 • schematy i układy budżetów cząstkowych, które odzwierciedlają obszary działalności Spółki m.in. oczyszczania miasta, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymania zieleni miejskiej,
 • założenia systemu kontroli budżetowej,
 • zakres zadań specjalisty ds. controllingu,
 • założenia i możliwości systemu informatycznego wspomagającego budżetowanie i controlling,
 • harmonogram wdrożenia systemu budżetowania,
 • organizacyjne aspekty wdrożenia i funkcjonowania budżetowania w Spółce.

W Koncepcji przedstawiono również:

 • założenia dotyczące rozbudowy ewidencji przychodów i kosztów na potrzeby sprawnego funkcjonowania systemu budżetowania i controllingu w Spółce,
 • propozycje rachunków wyników dotyczących działalności Spółki,
 • układ i zawartość raportu z wykonania budżetów.

 

Aktualności