Konferencja ,,Rola i znaczenie sektora mikro i małych przedsiębiorstw w gospodarce”

Konferencja ,,Rola i znaczenie sektora mikro i małych przedsiębiorstw w gospodarce”

W dniach 20-21.10.2022 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Sprawozdawczość sektora mikro i małych przedsiębiorstw (mmp) w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – stan i wyzwania”, której organizatorem była Sopocka Akademia Nauk Stosowanych.

Gościem specjalnym konferencji był prof. dr hab. Jerzy Hausner m.in. b. wicepremier i minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, członek Rady Polityki Pieniężnej III kadencji. Na konferencji gościli przedstawiciele Ministerstwa Finansów, krajowych i zagranicznych uczelni wyższych oraz przedstawiciele przedsiębiorstw. Podczas konferencji dyskusja była prowadzona w następujących sesjach tematycznych:

  •  rola i znaczenie sektora mikro i małych przedsiębiorstw w gospodarce,
  •  sprawozdawczość finansowa mikro i małych przedsiębiorstw,
  •  odpowiedzialność społeczna mikro i małych przedsiębiorstw,
  •  raportowanie niefinansowe mikro i małych przedsiębiorstw,
  •  digitalizacja i cyfryzacja procesów w mikro i małych przedsiębiorstwach,
  •  kierunki doskonalenia sprawozdawczości w mikro i małych przedsiębiorstwach.

Podczas konferencji Roman Kotapski, wydawca magazynu Controlling i Zarządzanie i przedsiębiorca BRZ MARINA, oraz dr Michał Chalastra wygłosili referat pt. Zarządczy rachunek wyników jako niewykorzystania szansa sprawozdawczości MŚP. Przedstawili w nim m.in.:

  •  przykłady rozwiązań zarządczych rachunków wyników w przedsiębiorstwach,
  •  studium przypadku wdrożenia zarządczego rachunku wyników w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
  •  przyczyn braku sporządzania zarządczego rachunku wyników w polskich przedsiębiorstwach.

Referat powstał na podstawie doświadczeń autorów podczas wdrożeń systemów controllingu w przedsiębiorstwach.

Szczegółowe informacje i program konferencji na stronie.

Patronem medialnym konferencji była redakcja magazynu Controlling i Zarządzanie 

kalkulator i list