Koszty książki – co się na nie składa

Sytuacja na rynku wydawniczym jest trudna. Różne są tego przyczyny – zarówno te racjonalne, jak i nieracjonalne. Z jednej strony jest to obserwowany spadek czytelnictwa, gdyż ,,nie ma mody na czytanie książek”, co społeczeństwu raczej nie wystawia dobrego świadectwa. Ma to później swoje konsekwencje kulturowe i społeczne. A z drugiej strony – istotna zmiana modelu czytelnictwa, a w szczególności dostępu do ,,słowa czytanego”.

W artykule R. Kotapski – wydawca książek i R. Migdał – autor książek oraz dziennikarz Gazety Wrocławskiej w artykule pt. Koszty książki – co się na nie składa (Controlling i Zarządzanie nr 3(41)/2021) przybliżają proces powstawania książki od pomysłu i jej fizycznego wydania do dostarczenia do rąk potencjalnego czytelnika. Zarówno od strony autora jak i wydawcy.

Wydanie, a następnie sprzedaż książki, to długi proces. Na każdym jego etapie ,,pochłania” koszty. Niemniej sam proces musi być starannie przygotowany i przypisane koszty poszczególnym jego etapom. Ich identyfikacja lepiej pozwala zaplanować ten proces i co najważniejsze - zminimalizować ryzyko podjęcia decyzji o wydaniu książki. Również ograniczyć ryzyko działalności wydawnictwa jako przedsiębiorstwa.   

Zapraszamy do ciekawej lektury artykułu.

 

Okładka książki rachunek kosztów

Okładka Pamela

Okładka słownika