Koszty utrzymania systemu wód opadowych i roztopowych

Kotapski okładka

W dniach 18-19.04.2023 r. odbyła się konferencja w formule on-line pt. Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne zorganizowana przez ABRYS sp. z. o.o. z Poznania.

W drugim dniu konferencji Roman Kotapski prezes Zarządu BRZ MARINA w swoim wystąpieniu pt. Koszty utrzymania sieci wód opadowych i roztopowych przedstawił specyfikę kosztów utrzymania systemu wód opadowych i roztopowych. A w szczególności:

  • koszty sieci kanalizacji deszczowej,
  • rozliczanie kosztów pośrednich,
  • rachunek wyników ,,deszczówki”,
  • typowe błędy popełniane w zakresie kalkulacji kosztów utrzymania systemu wód opadowych i roztopowych,
  • system ewidencji i pomiaru kosztów systemu wód opadowych i roztopowych.

Referat był przygotowany na podstawie przeprowadzonych wdrożeń systemu budżetowania oraz analiz funkcjonowania rachunku kosztów w przedsiębiorstwach wod-kan.

 

Poczytaj też:
Roman Kotapski Sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa wod-kan na potrzeby jego zarządzania operacyjnego, Controlling i Zarządzanie nr 2(46)/2022

Szkolenie
Rachunek kosztów przedsiębiorstw wod-kan

Usługi
Projektowanie i wdrażanie systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej

Audyt rachunku kosztów w przedsiębiorstwie