Maszyna produkcyjna – miejsce powstawania kosztów czy centrum zysków?

W każdym przedsiębiorstwie należy zarządzać zasobami produkcyjnymi. Przydatne przy tym są opracowanie zasad kalkulacji kosztów pracy maszyn, ustalenie oczekiwanych godzin pracy maszyny oraz analiza wykorzystania pracy maszyn, czy też sporządzenie budżetu kosztów utrzymania maszyn. Ważne aby z tych informacji generowanych przez dział controllingu – zarząd przedsiębiorstwa zrobił użytek. Mianowicie podjął działania zmniejszające poziom niewykorzystanych godzin pracy maszyn czy gniazd produkcyjnych. Proces ten musi być odpowiednio przygotowany.

Zapraszamy do lektury artykułu R. Kotapskiego pt. Maszyna produkcyjna – miejsce powstawania kosztów czy centrum zysków?, który ukazał się w najnowszym numerze pisma Controllingu i Zarządzania nr 5(43)/2021. W artykule zostały omówione:

  • koszty bezpośrednie utrzymania maszyny produkcyjnej,
  • koszty pracy maszyny produkcyjnej,
  • kalkulacja kosztu jednostkowego pracy maszyny,
  • wpływ kosztów jednostkowych pracy maszyny na wynik sprzedaży wyrobów.

Omówione w artykule zagadnienia są wynikiem prowadzonych prac wdrożeniowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych prowadzonych przez BRZ MARINA.