Maszyna produkcyjna – miejsce powstawania kosztów czy centrum zysków?

licznikW przedsiębiorstwach na ogół maszyny produkcyjne traktowane są jako miejsca powstawania kosztów. Jeśli są w ogóle wyodrębniane w ewidencji kosztów, nieważne czy mają konto księgowe, czy też jako miejsce powstawania kosztów poza tradycyjną księgowością. Niemniej na pewno należy się z tym zgodzić, że posiadanie maszyn produkcyjnym związane jest z ponoszeniem kosztów. Jest to jeden wymiar analizy czy oceny tych posiadanych lub będących do dyspozycji zasobów.
Drugim ważnym wymiarem oceny posiadania tych maszyn jest ich wykorzystanie na potrzeby produkcyjne. Inaczej mówiąc - czy w ogóle mają obłożenie.

W wielu przedsiębiorstwach:

  • nie wyodrębnia się kosztów utrzymania kluczowych maszyn lub gniazd produkcyjnych jako odrębnych miejsc powstawania kosztów,
  • nie planuje się ich wielkości obłożenia,
  • nie analizuje się ich obłożenia.

Konsekwencją tego jest brak zarządzania potencjałem produkcyjnym przedsiębiorstwa oraz późniejszej właściwej kalkulacji kosztów produkcji wyrobów.

Zobacz też:

Artykuł:
Roman Kotapski Maszyna produkcyjna – miejsce powstawania kosztów czy centrum zysków?, Controlling i Zarządzanie nr 5(43)/2021

Szkolenie:
Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA organizuje w dniach 18-19.01.2023 r. szkolenie on-line pt. Rachunek kosztów przedsiębiorstwa.
Program i informacje organizacyjne znajdują się na stronie Szkolenia.

Usługi:
Projektowanie i wdrażanie systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej
Audyt rachunku kosztów w przedsiębiorstwie

 

Rachunek kosztów przedsiębiorstwa