Organizacja prac budżetowych w przedsiębiorstwie

Szkolenie

Wbrew pozorom same ,,tabelki budżetowe” nie wystarczą do sprawnego budżetowania w przedsiębiorstwie. W instrukcji sporządzania budżetu muszą być opisane tzw. wymogi formalne, czyli:

  • kto ma dostęp do informacji i danych zawartych w budżecie,
  • kto odpowiada za sporządzenie budżetu,
  • na podstawie jakich informacji i danych należy sporządzić budżet,
  • komu i w jakim terminie należy przedstawić sporządzony budżet,
  • kto i w jakim terminie zatwierdza budżet,
  • według jakich formularzy sporządza się budżet,
  • kto może dokonywać zmian w instrukcji budżetowej i formularzach.

Dzięki temu unikniemy kłopotów z tytułu odpowiedzialności za sporządzenie budżetu i sam proces budżetowania będzie sprawniejszy.

Jak opracować instrukcję sporządzania budżetu?

Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA organizuje we Wrocławiu w formule ON-LINE w dniach 15-16.05.2023 r. otwarte szkolenie pt. Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Program i informacje organizacyjne znajdują się na stronie Szkolenia

Zapraszamy na szkolenie i wspólną wymianę doświadczeń.

Przeczytaj…
Roman Kotapski, Budżetowanie a organizacja

Usługi
Projektowanie i wdrażanie systemów budżetowania i controllingu

Audyt systemu informacyjnego zarządzania w przedsiębiorstwie