Polecamy książkę pt. Raportowanie finansowe, pozafinansowe i kosztowe w polskich instytucjach kultury

Okładka książkiUkazała się książka Grzegorza Buciora, Elżbiety Jaworskiej, Romana Kotapskiego, Wioletty Turowskiej pt. Raportowanie finansowe, pozafinansowe i kosztowe w polskich instytucjach kultury, wydaną przez Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. Książka poświęcona jest zagadnieniom rachunkowości finansowej, rachunkowi kosztów oraz raportowaniu w instytucjach kultury działających w Polsce.

Autorem rozdziału pt. Rachunek kosztów instytucji kultury jest Roman Kotapski z Biura Rachunkowości Zarządczej MARINA. W rozdziale przedstawiono studium przypadku dotyczące ewidencji kosztów działalności teatru, przykładowy budżet kosztów działalności teatru, kalkulację kosztów wydarzeń artystycznych na przykładzie koncertu oraz organizacji warsztatu gitarowego.

Wbrew powszechnym przyjętym mitom o artystach czy instytucjach kultury, tam gdzie mamy do czynienia z dużymi emocjami brakuje miejsca dla formalności, planowania, kontroli i zarządzania. Nic bardziej mylnego. Stąd też monografia wypełnia istotną lukę na polskim rynku wydawniczym, na którym tak kompleksowych opracowań w zakresie rachunkowości finansowej, rachunku kosztów czy raportowania dotyczących instytucji kultury brakuje.

Publikacja adresowana jest do kadry menedżerskiej instytucji kultury oraz urzędników, którzy zajmują się szeroką rozumianą działalnością kulturalną. Może być również przydatna naukowcom, studentom studiujących zarządzanie instytucjami kultury oraz słuchaczom studiów podyplomowych.

Zachęcamy do lektury książki.