Polecamy książkę pt. Zarządzanie finansami podmiotów leczniczych

LiścieUkazała się książka Kamili Stańczak-Strumiłło i Romana Kotapskiego pt. Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych, wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Publikacja dzieli się na dwie części: w pierwszej omówiono podstawy zarządzania finansami podmiotów leczniczych, a w drugiej – proces budżetowania w szpitalach, przychodniach oraz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Niniejsza monografia wychodzi naprzeciw zainteresowaniu zarządzających podmiotami leczniczymi i wypełnia w tym zakresie lukę poznawczą.

Autorem drugiej części jest Roman Kotapski z Biura Rachunkowości Zarządczej MARINA. W tej części zawarto wiele przykładów budżetów podmiotów leczniczych do praktycznego wykorzystania w ich zarządzaniu. Jest to efekt autorskich wdrożeń budżetowania, zakładowych planów kont, kalkulacji kosztów usług medycznych i zasobów oraz wdrażanych systemów informatycznych wspomagających controlling m.in. w szpitalach, przychodniach, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym.

Publikacja adresowana jest do kadry menedżerskiej podmiotów leczniczych oraz urzędników, którzy zajmują się szeroką ochroną zdrowia. Może być również przydatna naukowcom, studentom studiujących zarządzanie podmiotami leczniczymi oraz słuchaczom studiów podyplomowych.

Więcej informacji na stronie:
https://wydawnictwo.ug.edu.pl/produkt/zarzadzanie-finansami-w-podmiotach-leczniczych/

Dostęp elektroniczny do książki:
https://wydawnictwo.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2021/09/Stanczak-Strumillo-Kotapski-Zarzadzanie-finansami.pdf

Zapraszamy do skorzystania ze specjalistycznych usług wdrożeniowych realizowanych przez BRZ MARINA.