Rachunek kosztów przedsiębiorstw komunalnych

parkBiuro Rachunkowości Zarządczej MARINA organizuje w formule on-line w dniu 11.07.2023 r. szkolenie pt. Rachunek kosztów przedsiębiorstw komunalnych. Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia dotyczące kosztów działalności przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności są usługi komunalne, bez względu na formę organizacyjno-prawną. W ramach szkolenia zostaną omówione koszty działalności przedsiębiorstwa, w tym:

 • utrzymania dróg,

 • utrzymania zieleni miejskiej,

 • odbioru odpadów komunalnych,

 • utrzymania składowisk odpadów komunalnych,

 • spalarni śmieci,

 • utrzymania cmentarzy,

 • funkcjonowania bazy sprzętowo-transportowej,

 • utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa.

Ponadto będą przedstawione problemy:

 • ujmowania przychodów i kosztów w zakładowym planie kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem,

 • kalkulacji kosztów usług wewnętrznych i ich rozliczenia,

 • rozliczania kosztów pośrednich,

 • raportowania na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem,

 • wdrożenia i funkcjonowania systemu budżetowania.

Są to istotne zagadnienia w aspekcie zarządzania przedsiębiorstwem komunalnym. Szczególnie w okresie zmian na rynku oraz wzrostu kosztów usług jak i działalności przedsiębiorstw.

Szkolenie poprowadzi dr hab. inż. Roman Kotapski, który wdrażał modele rachunku kosztów, systemy budżetowania w przedsiębiorstwach komunalnych oraz przeprowadzał audyty w tym zakresie.

Program szkolenia i informacje organizacyjne znajdują się na stronie Szkolenia.