Rachunek kosztów przedsiębiorstw wod-kan - szkolenie

śnieg na drzewkuBiuro Rachunkowości Zarządczej MARINA organizuje w dniu 12.02.2024 r. w formule on-line, już kolejny raz otwarte szkolenie pt. Rachunek kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Na szkoleniu będą omawiane zagadnienia dotyczące m.in. kosztów:

  • produkcji wody,
  • dystrybucji wody,
  • odprowadzania ścieków,
  • oczyszczania ścieków,
  • odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
  • utrzymania infrastruktury,
  • sprawozdawczości na potrzeby zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem wod-kan.

Są to istotne zagadnienia w aspekcie zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Szczególnie istotne do kalkulacji taryf za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Szkolenie poprowadzi dr hab. inż. Roman Kotapski, który wdrażał modele rachunku kosztów, systemy budżetowania, zakładowe plany kont w przedsiębiorstwach wod-kan. Jest autorem książki pt. Rachunek kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość.

Program szkolenia i informacje organizacyjne znajdują się na stronie Szkolenia

Chcesz ciąć koszty działalności przedsiębiorstwa? To najpierw je znajdź!!!

Zapraszamy na szkolenie i wspólną wymianę doświadczeń.

Poczytaj też…..
Roman Kotapski, Sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego na potrzeby jego zarzadzania operacyjnego, Controlling i Zarządzanie nr 2(46)/2022

Roman Kotapski, Taryfa a koszty działalności przedsiębiorstwa wod-kan. Refleksji kilka….., Kierunek WOD-KAN nr 3/2023. 

Roman Kotapski, Jak znaleźć ukrywające się koszty