Rachunek kosztów przedsiębiorstw wod-kan – szkolenie już we wrześniu

kotapski okladkaBiuro Rachunkowości Zarządczej MARINA organizuje w dniu 18.09.2023 r. w formule on-line, już kolejny raz otwarte szkolenie pt. Rachunek kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Na szkoleniu będą omawiane zagadnienia dotyczące m.in. kosztów:

  • produkcji wody,
  • dystrybucji wody,
  • odprowadzania ścieków,
  • oczyszczania ścieków,
  • odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
  • utrzymania infrastruktury,
  • sprawozdawczości na potrzeby zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem wod-kan.

Są to istotne zagadnienia w aspekcie zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Szczególnie istotne do kalkulacji taryf za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Szkolenie poprowadzi dr hab. inż. Roman Kotapski, który wdrażał modele rachunku kosztów, systemy budżetowania, zakładowe plany kont w przedsiębiorstwach wod-kan. Jest autorem książki pt. Rachunek kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość.

 

Program szkolenia i informacje organizacyjne znajdują się na stronie Szkolenia

 

Przeczytaj artykuły:

R. Kotapski, Sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa wod-kan na potrzeby jego zarządzania operacyjnego, Controlling i Zarządzanie nr 2(46)/2022 

R. Kotapski, Jak znaleźć ukrywające się koszty