Rachunek kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

pan obliczający rachunek kosztów wodociągowo-kanalizacyjnychBRZ MARINA organizuje w dniu 27.03.2023 (poniedziałek) kolejną edycję szkolenia w formule on-line pt. Rachunek kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Na szkoleniu będą omawiane zagadnienia dotyczące m.in. kosztów:

  • produkcji wody,
  • dystrybucji wody,
  • odprowadzania ścieków,
  • oczyszczania ścieków,
  • odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
  • utrzymania infrastruktury oraz
  • sprawozdawczości na potrzeby zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem wod-kan.

Również o tym, dlaczego w przyszłości może płynąć ,,żółta woda z kranów”?

Program szkolenia i informacje organizacyjne znajdują się na stronie Szkolenia.

Chcesz ciąć koszty działalności przedsiębiorstwa? To najpierw je znajdź!!!

Zapraszamy na szkolenie i wspólną wymianę doświadczeń.

Poczytaj też:
Roman Kotapski Sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa wod-kan na potrzeby jego zarządzania operacyjnego, Controlling i Zarządzanie nr 2(46)/2022.

Roman Kotapski Jak znaleźć ukrywające się koszty? Kierunek Wod-Kan nr1/23