Rachunek wyników jako jego narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem

kalkulator dokumenty i dlugopis

Przedsiębiorstwa sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym. Powstaje on na bazie danych z systemu finansowo-księgowego. Podstawą jego opracowania są dane z przyjętego w przedsiębiorstwie zakładowego plan kont. Tak sporządzony rachunek zysków i strat jest wystarczający na potrzeby sprawozdawczości finansowej. Jednakże na potrzeby sprawozdawczości zarządczej, a więc na potrzeby zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem, jest wysoko niedostateczny. W takim zestawieniu nie ma bowiem informacji dotyczących m.in.:

  • wyników prowadzonych rodzajów działalności przedsiębiorstwa,
  • kosztów działalności wyodrębnionych jednostek organizacyjnych,
  • istotnych miejsc powstawania kosztów.

Stąd też należy w przedsiębiorstwie sporządzać zarządczy rachunek wyników. Problem ten został przedstawiony na przykładzie przedsiębiorstwa transportowego.

Roman Kotapski, projektant i wdrożeniowiec systemów budżetowania i controllingu, Prezes Zarządu MARINA sp. z o.o., w artykule pt. Rachunek wyników jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem przedstawia przykład zarządczego rachunku wyników w przedsiębiorstwie transportowym, który powinien otrzymywać na bieżąco dyrekcja przedsiębiorstwa. Artykuł ukazał się w najnowszym wydaniu magazynu Controlling i Zarządzanie nr 5(55)/2023 

Zapraszamy do lektury artykułu.

Szkolenie
Zarządczy rachunek wyników przedsiębiorstwa
Usługi

Projektowanie i wdrażanie systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej