Raport z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

samochód śmieciarkaPrzedsiębiorstwa komunalne muszą wdrażać zaawansowany rachunek kosztów. Jednym z jego elementów jest raportowanie o wynikach działalności przedsiębiorstwa. Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA, opracowało ,,Raport z działalności ZGKiM” w Dobrodzieniu. Elementem realizacji niniejszego projektu było:

  • opracowanie układu raportu na potrzeby zarządzania Zakładem,
  • przedstawienie zarządczych rachunków wyników z uwzględnieniem Zakładu oraz poszczególnych jego rodzajów działalności, w tym wyodrębnienie w nich kosztów według miejsc powstawania kosztów oraz kosztów utrzymania zasobów,
  • uwzględnienie poszczególnych rodzajów działalności Zakładu tj.: wod-kan, usług przewozowych, realizacji usług komunalnych, dostarczania ciepła oraz usług zarządzania i obsługi nieruchomości tzw. ,,mieszkaniówki”.

Raport uwzględniał omówienie uzyskanych wyników na poziomie Zakładu oraz poszczególnych rodzajów jego działalności. Dla każdego z nich omówiono uzyskane wyniki, przychody oraz koszty z podziałem na miejsca powstawania kosztów oraz koszty utrzymania zasobów.
Raport kończy się wnioskami, w tym zadaniami do realizacji w zakresie bieżącego funkcjonowania Zakładu oraz budowy raportowania zarządczego, w tym jego docelowego układu.

Raport został opracowany na podstawie danych uzyskanych z zakładowego planu kont, który wcześniej, w odrębnym projekcie, został opracowany dla ZGKiM w Dobrodzieniu przez BRZ MARINA.

Zapraszamy do korzystania naszych usług wdrożeniowych