Rozliczanie kosztów utrzymania ruchu – metoda uproszczona

liczenie na kalkulatorzeW wielu przedsiębiorstwach istotnym problemem, choć czasami niedostrzegalnym, jest identyfikacja i rozliczanie kosztów utrzymania ruchu. Często nie są one wyodrębniane w ewidencji kosztów, gdyż zazwyczaj stanowią tylko element kosztów wydziałowych. Taki stan rzeczy już w zasadzie nie odpowiada wymogom funkcjonowania rachunku kosztów z uwagi na precyzyjne rozliczanie kosztów pośrednich. Koszty utrzymania ruchu muszą być wyodrębnione, a następnie rozliczone. Są one istotne np. do potrzeb kalkulacji kosztów pracy maszyn, których są częścią jako koszty utrzymania ich bezawaryjnej pracy. Można to zrobić metodami uproszczonymi, które nie są pracochłonne, a jednocześnie zapewnić sobie łatwą możliwość ich planowania i kontrolowania.

Jak identyfikować, ewidencjonować i rozliczać koszty utrzymania ruchu?

Roman Kotapski, projektant i wdrożeniowiec systemów budżetowania i controllingu, Prezes Zarządu MARINA sp. z o.o., w artykule pt. Rozliczanie kosztów utrzymania ruchu – metoda uproszczona przedstawia jak ewidencjonować i rozliczać koszty utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie. Artykuł ukazał się w najnowszym wydaniu magazynu Controlling i Zarządzanie nr 4(54)/2023

Zapraszamy do lektury artykułu.

Usługi

Projektowanie i wdrażanie systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej

Szkolenie

Rachunek kosztów przedsiębiorstwa