Rozliczenie kosztów pracy brygady

brygada

Kalkulacja kosztów i rozliczenie kosztów brygad lub innych zespołów pracowniczych jest istot¬nym elementem kosztów usług czy ustalania ich ceny. Roman Kotapski, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o., w artykule pt. Rozliczenie kosztów pracy brygady w magazynie Controlling i Zarządzanie nr 3(47)/2022 przybliży Czytelnikom:

  • zakres kosztów zasobów ludzkich,
  • budżet kosztów zasobów ludzkich,
  • zasady i elementy kalkulacji kosztów roboczogodziny pracownika,
  • planowanie aktualizację stawki roboczogodziny pracownika,
  • rozliczenie kosztów brygady na odbiorców,
  • zakres instrukcji zasad kalkulacji i rozliczania brygady.

Artykuł to gotowy praktyczny przykład do wykorzystania w pracy controllera.

Budżet kosztów zasobów ludzkich, jego analiza i aktualizacja, jak zbudować elementy zarządzania zasobami ludzki z wykorzystaniem rachunkowości zarządczej będą omawiane podczas autorskiego szkolenia pt. Budżetowanie w przedsiębiorstwie, które organizuje Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA we Wrocławiu w dniach 30-31.05.2022 r.

Program i informacje organizacyjne znajdują się na stronie.