Składniki systemu controllingu

Podczas wdrożeń controllingu czy tylko systemów budżetowania realizowanych przez BRZ MARINA w przedsiębiorstwach różnych branż zauważa się skupienie tylko na ,,tabelkach” w arkuszu kalkulacyjnym czy to w systemach informatycznych wspomagających te systemy. Jednakże na system controllingu przedsiębiorstwa składają się różne elementy m.in.:

 •  budżet operacyjny przedsiębiorstwa,
 •  budżety cząstkowe (przychodów i kosztów),
 •  budżet wpływów i wydatków,
 •  system kontroli budżetowej,
 •  raport controllera,
 •  instrukcje sporządzania budżetów,
 •  procedury kalkulacji kosztów zasobów przedsiębiorstwa,
 •  procedury kalkulacji cen i kosztów wyrobów i usług,
 •  instrukcje kalkulacji kosztów zasobów oraz wyrobów i usług,
 •  zakładowy plan kont,
 •  bazy danych,
 •  system informatyczny wspomagający budżetowanie i controlling.
 •  zarządzanie systemem controllingu w przedsiębiorstwie.

 

Budżet sam się nie zrobi, raporty same się nie zrobią i nie zweryfikują. Stąd też istotnym elementem funkcjonującego controllingu jest to, że ,,ktoś” w przedsiębiorstwie musi się controllingiem zająć.

Brak określenia aspektów organizacyjnych wdrożonego systemu controllingu, w tym pracy działu controllingu czy specjalisty ds. controllingu, w praktyce unicestwi wdrożenie controllingu i nie będzie żadnego efektu z wdrożenia.

Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA organizuje w dniu 7.12.2022 r. szkolenie on-line pt. Wdrożenie controllingu i budżetowania w przedsiębiorstwie.

Program i informacje organizacyjne znajdują się na stronie Szkolenia.

 

Wdrażanie controllingu i budżetowania w przedsiębiorstwie