Szkolenia dla Blejkan S.A. lidera branży renowacyjnej

ciężarówki bejkan

BRZ MARINA zorganizowało dwa szkolenia wewnętrzne w zakresie controllingu i budżetowania dla przedsiębiorstwa BLEJKAN S.A. Spółka działa na bezwykopowym rynku renowacyjnym od 2007 r. Specjalizuje się w bezwykopowej modernizacji przewodów kanalizacyjnych, wodociągowych, ciśnieniowych, technologicznych i gazowych.

Szkolenie pt. Budżetowanie kontaktów budowlanych było poświęcone problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów o specyfice zbliżonej do kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem renowacyjnym. Program obejmował zagadnienia dotyczące:

 • zarządzania kosztami przedsiębiorstwa,
 • wykorzystania budżetowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem renowacyjnym,
 • identyfikacji kosztów bezpośrednich i pośrednich kontraktu,
 • tworzenia, układu i zakresu budżetu kontraktów,
 • systemu kontroli budżetowej kontraktu,
 • rozliczania kosztów pośrednich działalności przedsiębiorstwa i ich wpływu na wynik kontraktu.

Natomiast szkolenie pt. Budżetowanie bazy sprzętowo-transportowej było poświęcone problematyce konstrukcji i zakresu jej systemu controllingu. Program obejmował zagadnienia dotyczące:

 • budżetowania przedsiębiorstw z branży budowlano-montażowej,
 • kosztów działalności bazy sprzętowo-transportowej,
 • zakresu i konstrukcji budżetu bazy sprzętowo-transportowej,
 • kalkulacji kosztów zasobów tj. robocizny i sprzętu specjalistycznego oraz usług bazy sprzętowo-transportowej,
 • tworzenia systemu monitoringu bazy sprzętowo-transportowej.

Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe oraz książkę, którą napisał prowadzący szkolenie Roman Kotapski pt. Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym, Wydawnictwo MARINA 2014. Zachęcamy do jej lektury.

Zapraszamy do naszych szkoleń. Programy znajdują się na stronie: szkolenia