Szkolenie Budżetowanie kontraktów budowlanych

plac budowy na tle słońcaBiuro Rachunkowości Zarządczej MARINA organizuje we Wrocławiu w dniu 17.01.2022 r. otwarte szkolenie pt. Budżetowanie kontraktów budowlanych Szkolenie jest poświęcone problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności zostaną omówione zagadnienia dotyczące:

  • kosztów kontraktów, w tym w szczególności wpływu rozliczeń kosztów pośrednich na jego wynik,
  • tworzenia budżetu kontraktu i jego wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
  • systemu kontroli kosztów kontraktu, w tym jego ewidencji przychodów i kosztów,
  • problemów organizacyjnych, które mają wpływ na sprawny proces tworzenia budżetu kontraktu,
  • popełnianych błędów podczas wdrożenia systemu budżetowania w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym.

Szkolenie poprowadzi Roman Kotapski, który to szkolenie prowadzi już od ponad 20 lat! Każdy uczestnik w ramach szkolenia otrzyma książkę pt. Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym.

Uczestnicy szkolenia otrzymają 10% rabat na książki Wydawnictwa MARINA oraz na prenumeratę pisma Controlling i Zarządzanie.
Program i informacje organizacyjne znajdują się w zakładce Szkolenia.