Szkolenie Budżetowanie kontraktów budowlanych – już za nami!

Szkolenie było poświęcone problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. Na szkoleniu omówiono zagadnienia dotyczące m.in.:

  • kosztów działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego,
  • budżetu przedsiębiorstwa budowlano-montażowego,
  • tworzenia, układu i zakresu budżetu kontraktów budowlanych,
  • kalkulacji kosztów stawek robocizny, sprzętu budowlanego i transportu do budżetu kontraktu,
  • rozliczeń kosztów pośrednich działalności przedsiębiorstwa i ich wpływu na wynik budowy,
  • wdrożenia systemu budżetowania.

szkolenie

Każdy uczestnik w ramach szkolenia otrzymał książkę R. Kotapskiego pt. Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym, a także jeden z numerów pisma Controlling i Zarządzanie.

Szkolenie poprowadził Roman Kotapski. To już od ponad 20 lat jak szkolenie jest w ofercie! Choć to już tyle lat to problemy w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych pozostają podobne, a czasami wręcz takie same!!!

Zapraszamy już na kolejne szkolenie we Wrocławiu, które odbędzie się 14.02.2022 r.
Program i informacje organizacyjne znajdują się na stronie szkolenia/budzet-kontraktow-budowlanych
Zapraszamy na szkolenie i wspólną wymianę doświadczeń.