Szkolenie Budżetowanie w przedsiębiorstwie

szkolenie

Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA organizuje we Wrocławiu w dniach 30-31.05.2022 r. otwarte szkolenie pt. Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Szkolenie jest poświęcone:

  • wykorzystaniu budżetowania do zarządzania przedsiębiorstwem,
  • wyodrębnieniu ośrodków odpowiedzialności i miejsc powstawania kosztów w przedsiębiorstwie,
  • tworzeniu budżetu przedsiębiorstwa,
  • tworzeniu budżetów cząstkowych dotyczących poszczególnych obszarów jego działalności,
  • kontroli budżetowej i jej wykorzystaniu do osiągania wyznaczonych celów,
  • aspektom organizacyjnym funkcjonowania budżetowania w przedsiębiorstwie,
  • wdrożeniu systemu budżetowania.

Szkolenie przeznaczone są dla prezesów i dyrektorów działów operacyjnych przedsiębiorstw, dyrektorów finansowych, specjalistów ds. controllingu, pracowników działów ekonomicznych i controllingu oraz księgowości. Również dla kierowników działów operacyjnych.

Program i informacje organizacyjne znajdują się na stronie budżetowanie w przedsiębiorstwie

Zapraszamy na szkolenie i wspólną wymianę doświadczeń.