Szkolenie Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem

szkolenie pracownikówBiuro Rachunkowości Zarządczej MARINA organizuje we Wrocławiu w dniach 23-24.10.2023 r. otwarte szkolenie w formule ON-LINE pt. Budżetowanie zarządzaniu przedsiębiorstwem. Szkolenie jest poświęcone:

  • wykorzystaniu budżetowania do zarządzania przedsiębiorstwem,
  • wyodrębnieniu ośrodków odpowiedzialności i miejsc powstawania kosztów w przedsiębiorstwie,
  • sporządzeniu budżetu głównego przedsiębiorstwa i jego składowych,
  • sporządzeniu budżetów cząstkowych dotyczących poszczególnych obszarów jego działalności oraz ich składowych,
  • kontroli budżetowej i jej wykorzystaniu do osiągania wyznaczonych celów,
  • aspektom organizacyjnym funkcjonowania budżetowania w przedsiębiorstwie,
  • wdrożeniu systemu budżetowania.

Szkolenie przeznaczone są dla prezesów i dyrektorów działów operacyjnych przedsiębiorstw, dyrektorów finansowych, specjalistów ds. controllingu, pracowników działów ekonomicznych i controllingu oraz księgowości.

Program i informacje organizacyjne znajdują się na stronie Szkolenia

Warto przeczytać….
Roman Kotapski, W poszukiwaniu pożeraczy zysku, Controlling i Zarządzanie nr 1(33)/2020

Roman Kotapski, Budżetowanie a organizacja

Usługi
Projektowanie i wdrażanie systemów budżetowania i controllingu

Zapraszamy na szkolenie i wspólną wymianę doświadczeń.