Szkolenie on-line Budżetowanie kontraktów budowlanych

We wtorek 25.10.2022 r. w formule on-line Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA organizuje szkolenie pt. Budżetowanie kontraktów budowlanych. Na szkoleniu będą omawiane zagadnienia dotyczące m.in.:

  • kosztów działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego,
  • budżetu przedsiębiorstwa budowlano-montażowego,
  • tworzenia, układu i zakresu budżetu kontraktów budowlanych,
  • kalkulacji kosztów stawek robocizny, sprzętu budowlanego i transportu do budżetu kontraktu,
  • rozliczeń kosztów pośrednich działalności przedsiębiorstwa i ich wpływu na wynik budowy,
  • ewidencji kosztów działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego,
  • opracowania instrukcji sporządzania budżetów oraz instrukcji kalkulacji kosztów zasobów ludzkich i sprzętowych,
  • wdrożenia systemu budżetowania.

Chcesz ciąć koszty działalności przedsiębiorstwa? To najpierw je znajdź!!!

Zapraszamy do szkolenia i wymiany doświadczeń. Szkolenie od ponad 20 lat prowadzi Roman Kotapski.

Program szkolenia i informacje organizacyjne na stronie.

 

ludzie na szkoleniu