Szkolenie Rachunek kosztów przedsiębiorstw komunalnych

Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA organizuje we Wrocławiu w dniu 21.09.2021 r. otwarte szkolenie pt. Rachunek kosztów przedsiębiorstw komunalnych. Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia dotyczące kosztów działalności przedsiębiorstw komunalnych bez względu na formę organizacyjno-prawną. W ramach szkolenia zostaną omówione koszty działalności przedsiębiorstwa komunalnego, w tym koszty: utrzymania dróg, utrzymania zieleni miejskiej, odbioru odpadów komunalnych, utrzymania składowisk odpadów komunalnych, spalarni śmieci, utrzymania cmentarzy, funkcjonowania bazy sprzętowo-transportowej, utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa. Ponadto będą przedstawione problemy:
• ujmowania przychodów i kosztów w zakładowym planie kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem,
• kalkulacji kosztów usług wewnętrznych i ich rozliczenia,
• rozliczania kosztów pośrednich
• raportowania na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem,
• wdrożenia i funkcjonowania systemu budżetowania.

Szkolenie poprowadzi dr hab. inż. Roman Kotapski, który wdrażał modele rachunku kosztów, systemy budżetowania w przedsiębiorstwach komunalnych. Jest również autorem wielu publikacji w zakresie rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowania, controllingu oraz raportowania.
Uczestnicy szkolenia otrzymają 10% rabat na książki Wydawnictwa MARINA oraz na prenumeratę pisma Controlling i Zarządzanie.
Program i informacje organizacyjne znajdują się w zakładce Szkolenia.