Szkolenie Rachunek kosztów przedsiębiorstw komunalnych już za nami!

LiścieBiuro Rachunkowości Zarządczej MARINA w dniu 21.09.2021 r. we Wrocławiu kolejny raz zorganizowało szkolenie pt. Rachunek kosztów przedsiębiorstw komunalnych. Na szkoleniu omówiono zagadnienia dotyczące kosztów działalności przedsiębiorstw komunalnych w zakresie m.in.: selektywnej zbiórki odpadów, składowisk odpadów komunalnych, letniego i zimowego utrzymania dróg, utrzymania zieleni miejskiej, energetyki cieplnej, gospodarki mieszkaniowej, utrzymania cmentarzy komunalnych, utrzymania infrastruktury ogólnej przedsiębiorstwa. Istotnym elementem szkolenia było zarządzanie kontraktem usługi komunalnej. W ramach tej części na przykładzie ręcznego zbierania nieczystości i utrzymania dróg omówiono budżet kontraktu, kalkulację ceny i kosztów kontraktu. Została także przedstawiona i omówiona przykładowa instrukcja budżetu kontraktu. W dalszej części szkolenia poruszone zostały tematy kalkulacji kosztów zasobów oraz rozliczania kosztów pośrednich na realizowane usługi komunalne. W ostatniej części szkolenia zostały przedstawione rachunki wyników rodzajów działalności przedsiębiorstwa, które są elementem rachunkowości zarządczej przedsiębiorstwa komunalnego oraz przykładowe zakładowe plany kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem.

     W szkoleniu uczestniczyli prezesi zarządów oraz główni księgowi przedsiębiorstw komunalnych. Dzięki temu uczestnicy szkolenia wymienili się swoimi doświadczeniami w zakresie funkcjonowania rachunku kosztów w swoich przedsiębiorstwach.

Każdy z uczestników szkolenia otrzymał najnowszy numer pisma Controlling i Zarządzanie.

Zapraszamy również na inne szkolenia organizowane przez BRZ MARINA.