Szkolenie Rachunek kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA organizuje we Wrocławiu w dniu 6.07.2021 r. już kolejny raz otwarte szkolenie pt. Rachunek kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Na szkoleniu będą omawiane zagadnienia dotyczące kosztów m.in. produkcji wody, dystrybucji wody, odprowadzania ścieków, oczyszczania ścieków, odprowadzania wód opadowych i roztopowych, utrzymania infrastruktury, sprawozdawczości na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Są to istotne zagadnienia w aspekcie zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Szczególnie istotne do kalkulacji taryf za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Szkolenie poprowadzi dr hab. inż. Roman Kotapski, który wdrażał modele rachunku kosztów, systemy budżetowania w przedsiębiorstwach wod-kan. Jest autorem książki pt. Rachunek kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość.

Uczestnicy szkolenia otrzymają 10% rabat na książki Wydawnictwa MARINA oraz na prenumeratę pisma Controlling i Zarządzanie.
Program i informacje organizacyjne znajdują się w zakładce Szkolenia.