Szkolenie Rachunek kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych już za nami!

Biuro Rachunkowości Zarządczej w dniu 14.09.2020 r. zorganizowało szkolenie pt. Rachunek kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Na szkoleniu omówiono zagadnienia dotyczące kosztów działalności m.in. produkcji wody, dystrybucji wody, odprowadzania ścieków, oczyszczania ścieków,odprowadzania wód opadowych i roztopowych, utrzymania infrastruktury, sprawozdawczości na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Każdy z uczestników w ramach szkolenia otrzymał książkę R. Kotapskiego pt. Rachunek kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość.

 

Aktualności