Szkolenie Rachunek kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych już za nami

okładka Rachunek kosztów usług Roman KotapskiZa nami kolejna edycja szkolenia pt. Rachunek kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które tym razem zorganizowała w formule on-line ADN Akademia.

Na szkoleniu poruszyliśmy tematy dotyczące m.in.:

  • kosztów usług zbiorowego odprowadzania wody,
  • kosztów usług zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków,
  • kalkulacji kosztów zasobów przedsiębiorstwa,
  • rozliczania kosztów wewnętrznych, w tym kosztów pośrednich,
  • budowy zakładowych planów kont,
  • sprawozdawczości wewnętrznej na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem wod-kan.

Mamy nadzieję, że uczestnicy wykorzystają zdobytą wiedzę dotyczącą rachunku kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Szkolenie poprowadził dr hab. inż. Roman KotapskiBRZ MARINA, który przedstawił i omówił rozwiązania z różnych przedsiębiorstw wod-kan na podstawie m.in. własnych wdrożeń systemów budżetowania i controllingu, rachunku kosztów oraz przeprowadzanych audytach w tym zakresie.

Dziękujemy wszystkim uczestników za udział i zaangażowanie w szkoleniu.

Przeczytaj też:
Sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa wod-kan na potrzeby jego zarządzania operacyjnego, Controlling i Zarządzanie nr 2(46)/2022

Jak znaleźć ukrywające się koszty