Szkolenie Rachunek kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych już za nami

Dziś nie wystarczy tradycyjny rachunek kosztów, który funkcjonuje w wielu przedsiębiorstwach wod-kan. Trzeba znać koszty, które uwzględniają procesy czy też istotne miejsca powstawania kosztów. Czy to jest możliwe do wdrożenia w przedsiębiorstwie wod-kan?

BRZ MARINA zorganizowało w formule on-line otwarte szkolenie Rachunek kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Temat kosztów działalności przedsiębiorstw wod-kan cieszy się cały czas aktualnością. Gościliśmy ich przedstawicieli z całej Polski. W szkoleniu brali udział też przedstawiciele Wód Polskich – organu, który zatwierdza taryfy za wodę i ścieki. Mamy nadzieję, że uczestnicy wykorzystają zdobytą wiedzę dotyczącą rachunku kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Uczestnicy podzielili się też własnymi doświadczeniami w kwestii m.in. kalkulacji kosztów ,,deszczówki”.

Szkolenie poprowadził dr hab. inż. Roman Kotapski, który przedstawił i omówił rozwiązania z różnych przedsiębiorstw wod-kan na podstawie m.in. własnych wdrożeń systemów budżetowania i controllingu, rachunku kosztów oraz przeprowadzanych audytach w tym zakresie.

Chcesz ciąć koszty działalności przedsiębiorstwa? To najpierw je znajdź!!!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i zaangażowanie w szkoleniu. Zapraszamy na nasze szkolenia.

czerwony hydrant