Taryfa a koszty działalności przedsiębiorstwa wod-kan

ruryKażde przedsiębiorstwo wod-kan musi przedstawić wniosek taryfowy do zatwierdzenia przez Wody Polskie. Pomiędzy tymi stronami dochodzi bardzo często do napięć w zakresie kwalifikacji i wysokości kosztów ujmowanych w taryfie przez przedsiębiorstwo wod-kan. W tym zakresie pojawia się wiele kontrowersji, m.in.:

  • Czy koszty amortyzacji środków trwałych sfinansowanych poprzez fundusze unijne lub krajowe mogą być zaliczane do taryf?
  • Czy zasadne jest zwiększenie kosztów wynagrodzeń powyżej założeń ,,planowanego wskaźnika wynagrodzeń ustawy budżetowej” w taryfie?
  • Czy samorządy ,,łupią” przedsiębiorstwa wod-kan naliczając podatek pod nieruchomości i tym samym czy jego koszty mają być uwzględniane w taryfie?
  • Jakie w przyszłości skutki dla przedsiębiorstwa wod-kan i mieszkańców będzie nie uwzględnianie tych pozycji kosztów w taryfie?

O tych problemach porozmawiamy podczas kolejnej edycji szkolenia pt. Rachunek kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które organizuje Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA  w dniu 18.09.2023 r. w formule on-line,

Program szkolenia i informacje organizacyjne znajdują się na stronie Szkolenia

Chcesz ciąć koszty działalności przedsiębiorstwa? To najpierw je znajdź!!!

Zapraszamy na szkolenie i wspólną wymianę doświadczeń.

Przeczytaj artykuły:
Sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa wod-kan na potrzeby jego zarządzania operacyjnego, Controlling i Zarządzanie nr 2(46)/2022 
Jak znaleźć ukrywające się koszty 

Usługi
Projektowanie i wdrażanie systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej