Wdrażamy system budżetowania w ZEG - Zakład Elektryczny w Gryficach

zeg biuroBRZ MARINA rozpoczęło wdrożenie systemu budżetowania dla firmy ZEG Zakład Elektryczny Sp. z o.o. z Gryfic. Firma ZEG działa od 1989 roku i zajmuje się budową i remontami sieci elektro-energetycznych.

Docelowa projekt obejmuje opracowanie budżetu całej Spółki, w tym:

  • budżet główny,
  • budżety cząstkowe,
  • instrukcje sporządzenia budżetów cząstkowych i budżetu głównego,
  • raport z wykonania budżetu,
  • kalkulacja kosztów pracy sprzętu i samochodów wraz z instrukcją.

 

Wcześniej w ramach współpracy z ZEG:

  • przeprowadziliśmy wewnętrzne szkolenie pt. Budżet kontraktów budowlanych 
  • opracowaliśmy zakładowy plan kont zespole 4 Koszty rodzajowe i ich rozliczenie wraz z miejscami powstawania kosztów w Spółce oraz komentarzem,
  • zarządczy rachunek wyników oparty o wyodrębnione miejsca powstawania kosztów,

Zapraszamy do korzystania z naszych usług oraz szkoleń