Wdrożenie controllingu i budżetowania w przedsiębiorstwie

ławka w parkuWdrożenie controllingu w przedsiębiorstwie wymaga wcześniej dokładnego przemyślenia tego procesu. Proces ten najczęściej wymusza m.in.:

• zmiany w strukturze organizacyjnej,
• wydzielenie ośrodków odpowiedzialności, procesów i miejsc powstawania kosztów,
• zmiany zakresu kompetencji i obowiązków kierowników komórek organizacyjnych,
• uzupełnienia i zmianę dokumentacji organizacyjnej i obiegu dokumentów,
• zmianę zakładowego planu kont,
• zmianę mentalności pracowników,
• szkolenia pracowników,
• uzupełnienia lub wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego system controllingu.

Wszystkie te zmiany muszą być wcześniej zidentyfikowane i zaplanowane. Często jednak zarządzający przedsiębiorstwem zdają sobie z tego sprawę dopiero podczas rozpoczęcia samego wdrożenia controllingu. Zarządzający przedsiębiorstwami nie mogą być zaskoczeni tymi zmianami.

Podczas przeprowadzania analiz systemu informacyjnego zarządzania na potrzeby wdrożenia systemów controllingu i budżetowania przez BRZ MARINA najczęściej są one identyfikowane. Dlatego też do samego wdrożenia controllingu lub tylko budżetowania należy się wcześniej przygotować. Inaczej można się spodziewać tego, że wdrożenie może się wydłużyć lub po prostu nie udać.

Zobacz też:
Artykuł:
Roman Kotapski Analiza wykonania budżetu. Błędy w źródłach-danych, Controlling i Zarządzanie nr 2(28)/2019


Szkolenie:

Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA organizuje w dniu 7.12.2022 r. szkolenie on-line pt. Wdrożenie controllingu i budżetowania w przedsiębiorstwie.
Program i informacje organizacyjne znajdują się na stronie Szkolenia

Wdrażanie controllingu i budżetowania w przedsiębiorstwie

 

Usługi

Wdrażanie controllingu i budżetowania
Audyt systemu controllingu