Wdrożenie systemu budżetowania w przedsiębiorstwie

Wdrożenie controllingu czy tylko budżetowania musi być odpowiednio zaplanowane i przygotowane. Stąd też trzeba najpierw opracować koncepcję systemu oraz jego harmonogram wdrożenia. Układ takiej koncepcji może wyglądać następująco:

  1.  Wstęp.
  2.  Cele wdrożenia budżetowania.
  3.  Podział na ośrodki odpowiedzialności i miejsca powstawania kosztów.
  4.  Projekt budżetu głównego przedsiębiorstwa.
  5.  Projekt budżetów cząstkowych.
  6.  Założenia systemu kontroli budżetowej.
  7.  Organizacyjne aspekty funkcjonowania systemu budżetowania w przedsiębiorstwie.
  8.  Proponowany harmonogram wdrożenia systemu budżetowania.
  9.  Podsumowanie.


Układ ten wynika z wypracowanej metodologii podczas wdrożeń systemów budżetowania i controllingu realizowanych w wielu przedsiębiorstwach różnych branż przez Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA.

Stworzenie koncepcji systemu budżetowania czy szerzej controllingu lub jego elementów pozwala obu stronom – wdrażającej i zamawiającej – na sprecyzowanie swoich potrzeb. Tym samym skraca to wdrożenie tego typu systemów.

Chcesz dowiedzieć się więcej jak wdrożyć controlling i budżetowanie?

Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA organizuje we Wrocławiu w dniu 20.06.2022 r. otwarte szkolenie pt. Wdrożenie controllingu i budżetowania w przedsiębiorstwie.

Program i informacje organizacyjne znajdują się na stronie

Zapraszamy na szkolenie i wspólną wymianę doświadczeń.