Wdrożenie zakładowego planu kont i rachunków wyników w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

Obejmuje ono opracowanie zespołu 4 Koszty rodzajowe i ich rozliczenie, zespołu 5 Koszty według rodzajów działalności i ich rozliczenie oraz zespołu 7 Przychody i koszty związane z ich osiągnięciemczęść operacyjna wraz z komentarzem z uwzględnieniem specyfikę jego działalności. W ramach niniejszego zlecenia zostaną również opracowane indywidualne rachunki wyników dla poszczególnych rodzajów działalności z uwzględnieniem istotnych kosztów procesów i miejsc powstawania kosztów na potrzeby zarządzania kosztami przedsiębiorstwa.

Jest to nasze kolejne wdrożenie dla przedsiębiorstw komunalnych. Dotychczas opracowaliśmy i wdrożyliśmy m.in.:

  • system budżetowania dla przedsiębiorstw komunalnych,
  • system budżetowania dla przedsiębiorstw wod-kan,
  • raport z działalności przedsiębiorstwa dla zarządu,
  • procedurę kalkulacji kosztów zlecenia laboratoryjnego,
  • zasady kalkulacji kosztów robocizny i kosztów jednostkowych usług sprzętowych i transportowych,
  • zasady podziału kosztów działalności przedsiębiorstwa na potrzeby ustalania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z podziałem na miasto i gminę,
  • analizę systemu informacyjnego zarządzania na potrzeby wdrożenia controllingu,
  • zakładowy plan kont – komentarz do tworzenia miejsc powstawania kosztów w ramach zespołu 4 Koszty rodzajowe i ich rozliczenie.

Zapraszamy do współpracy i korzystania z
naszych usług.

 

Aktualności