Wielostopniowe rozliczanie kosztów wydziałowych

śnieg na drzewku

Na ogół koszty wydziałowe definiuje się jako koszty pośrednie produkcji, które nie da się bezpośrednio przypisać do produktów. Do kosztów wydziałowych zazwyczaj zalicza się koszty:

  • utrzymania maszyn,
  • utrzymania ruchu,
  • magazynów produkcyjnych,
  • hali produkcyjnej,
  • zarządzania wydziału produkcyjnej, w tym działy przygotowania produkcji.

W związku z tym koszty wydziałowe rozlicza się za pomocą tzw. kluczy rozliczeniowych. Zazwyczaj jest to np. liczba roboczogodzin, koszty bezpośrednie produkcji czy liczba maszynogodzin.
Problemem jest to, że dzisiaj koszty pośrednie produkcji stanowią dużą część wszystkich kosztów produkcyjnych. Również to, że w zależności od rodzaju produkcji ich rozliczanie za pomocą jednego klucza rozliczeniowego przez dział księgowości nie odzwierciedla rzeczywistości gospodarczej. Stąd też jedne wyroby są ,,zawyżane” kosztowo, a inne zmniejszane. Wpływa to na ich rentowność i podejmowane ostatecznie decyzje przez zarząd dotyczące strategii produkcyjnych jak i cenowych.
W jednym z przedsiębiorstw główna księgowa twierdziła, że „nie ma z tym problemów”, ale nikt w przedsiębiorstwie nie wiedział jaka jest rzeczywista rentowność wyrobów gotowych. Zwłaszcza, że potencjał wielu maszyn produkcyjnych nie był w dużej mierze wykorzystany.

Jak inaczej rozliczyć koszty wydziałowe?

Na to pytanie odpowiada Roman Kotapski, projektant i wdrożeniowiec systemów budżetowania i controllingu, Prezes Zarządu MARINA sp. z o.o., w artykule pt. Wielostopniowe rozliczanie kosztów wydziałowych. Artykuł ukazał się w magazynie Controlling i Zarządzanie nr 6(56)/2023 

Szkolenia

Rachunek kosztów przedsiębiorstwa