Zapraszamy do lektury artykułu Romana Kotapskiego pt. „Jak rozliczać koszty ogólnego zarządu przedsiębiorstwa wod-kan". Wodociągi Kanalizacja nr 1(167)/2018 s. 31-33

Jak rozliczać koszty ogólnego zarządu przedsiębiorstwa wod-kan.Koszty ogólnego zarządu w literaturze dotyczącej rachunkowości definiuje się na ogół jako koszty związane z utrzymaniem zarządu przedsiębiorstwa oraz z organizacją przedsiębiorstwa jako całości. Najczęściej koszty ogólnego zarządu dzieli się na koszty administracyjno – gospodarcze i koszty ogólnoprodukcyjne. Taki podział tej grupy kosztów jest wystarczający na ogół dla małych przedsiębiorstw. W przypadku większych – nie pozwala na realną kontrolę tych kosztów i „zaciemnia” obraz działalności przedsiębiorstwa, nie mówiąc o rzeczywistym planowaniu, kontroli i rozliczeniu na potrzeby ustalania taryf.

 

Aktualności