Zapraszamy do lektury artykułu Romana Kotapskiego pt. „Jak ujmować koszty działalności oczyszczalni ścieków" w magazynie Controlling i Zarządzanie nr 6(20)/2017

Jak ujmować koszty działalności oczyszczalni ścieków? Oczyszczalnie ścieków są różnej wielkości, możliwości ich przerobu czy technologie oczyszczania ścieków także są zróżnicowane. Te podstawowe czynniki mają wpływ na ujmowanie kosztów działalności oczyszczalni ścieków w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych. Innymi ważnymi kryteriami, które wpływają na ujmowanie kosztów działalności oczyszczalni ścieków, są zapotrzebowanie ze strony kadry menedżerskiej oraz potrzeby sprawozdawcze lub też planistyczno-kontrolne, w tym ujmowanie tych kosztów w taryfie na odprowadzenie i oczyszczanie ścieków.

 

Aktualności