Zarządczy rachunek wyników a pożeracze zysku w przedsiębiorstwie

Zarządczy rachunek wyników a pożeracze zysku w przedsiębiorstwie

Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym na potrzeby zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem jest wysoko niewystarczający na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Dotyczy on tylko całego przedsiębiorstwa.

Czy można w przedsiębiorstwie opracować i wdrożyć zarządczy rachunek wyników dla kadry menedżerskiej?

Na to pytanie będziemy odpowiadać i pokazywać przykłady praktycznych rozwiązań w przedsiębiorstwach podczas szkolenia pt. Zarządczy rachunek wyników. Szkolenie organizuje Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA  w dniu 26.06.2024 r. (środa) w formule ON-LINE.

Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie kształtowania, konstrukcji i wdrożenia wielowymiarowego zarządczego rachunku wyników przedsiębiorstwa. Będziemy rozmawiać o tym jak przedstawić za pomocą tego narzędzia wynik:

  • rodzajów prowadzonej działalności przedsiębiorstwa np. produkcja, usługi, handel,

  • jednostki biznesowej np. bazy sprzętowo-transportowej,

  • klienta – czy aby na pewno jest on rentowny?

  • zlecenia produkcyjnego dla klienta - czy naprawdę jest rentowne?

  • kanału sprzedaży np. na ile opłacalna jest sprzedaż internetowa?

  • maszyny produkcyjnej, ciężarówki czy koparki, które są na stanie przedsiębiorstwa.

 

Na szkoleniu omówimy również:

  • Jak za pomocą wdrożonego zarządczego rachunku wyników zidentyfikować pożeracze zysków w przedsiębiorstwie,

  • Jak zbudować zakładowy plan kont, aby szybko, łatwo i automatycznie sporządzać wielowymiarowe zarządcze rachunki wyników, aby stanowiły jeden spójny system raportowania dla menedżerów.

Program szkolenia i informacje organizacyjne znajdują się na stronie szkolenia