Zarządczy rachunek wyników przedsiębiorstwa

Zarządczy rachunek wyników przedsiębiorstwaZwiązek Pracodawców Polska Miedź wspólnie ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy Legnica 26.01.2023 r. zorganizowały webinar pt. „Zarządczy rachunek wyników jako niewykorzystana szansa sprawozdawczości”. Webinarium prowadził Roman Kotapski (dr hab. inż.) - ekspert w zakresie zarządzania kosztami, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o., Wydawca pisma Controlling i Zarządzanie. Profesor w Katedrze Rachunku kosztów, Zarządzania podatkami i Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się we wdrażaniu rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami, controllingu w przedsiębiorstwach.

Efektem tego spotkania jest szkolenie w formule ON-LINE w dniu 21.02.2023 r. organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział okręgowy w Legnicy pt. Zarządczy rachunek wyników przedsiębiorstwa. Podstawowym celem zajęć jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie kształtowania, konstrukcji i wdrożenia wielowymiarowego rachunku wyników przedsiębiorstwa.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Na szkoleniu będą omówione zagadnienia dotyczące wykorzystania wielowymiarowego rachunku wyników w przedsiębiorstwie dotyczące:

  • modeli rachunków kosztów,
  • podziału kosztów całkowitych działalności przedsiębiorstwa na koszy stałe i zmienne,
  • istoty wieloblokowego i wielostopniowego rachunku wyników,
  • projektowania i wdrożenia wielowymiarowego rachunku wyników na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem.

ODBIORCY SZKOLENIA

Szkolenie jest skierowane do właścicieli przedsiębiorstw oraz pracowników, którzy w swojej pracy odpowiadają za zarządzanie przedsiębiorstwem i jego obszarów oraz dyrektorów ekonomicznych, głównych księgowych, pracowników działów ekonomicznych, controllingu oraz księgowości.

Informacje i program szkolenia znajdują się na stronie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu i wymiany doświadczeń.

Warto przeczytać:

R.. Kotapski Nie liczy się tylko ma handlowa, ale też rzeczywisty wynik na kliencie!, Controlling i Zarządzanie nr 6(26)/2018

R.. Kotapski W poszukiwaniu pożeraczy zysku, Controlling i Zarządzanie nr 1(33)/2020

Szkolenia