Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi aktualnościami z życia naszej firmy!

 

 

Kto zostanie zwycięzcą Konkursu CFO Roku?

Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym na potrzeby zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem jest wysoko niewystarczający na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem.

Czytaj więcej

Jak sporządzić zarządczy rachunek wyników nie tylko przedsiębiorstwa?

Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym na potrzeby zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem jest wysoko niewystarczający na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem.

Czytaj więcej

Jak poprawić ewidencję kosztów działalności przedsiębiorstwa wod-kan?

Odpowiednie zaprojektowanie zakładowego planu kont pozwala na dostarczenie m.in. informacji o kosztach działalności przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej

Wrzesień – czas zaplanować szkolenie

Wrzesień na dobre już się zaczął i wróciliśmy z urlopów do pracy.

Czytaj więcej

Rachunek wyników jako jego narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem

Przedsiębiorstwa sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym. Powstaje on na bazie danych z systemu finansowo-księgowego.

Czytaj więcej

Taryfa a koszty działalności przedsiębiorstwa wod-kan

Każde przedsiębiorstwo wod-kan musi przedstawić wniosek taryfowy do zatwierdzenia przez Wody Polskie. Pomiędzy tymi stronami dochodzi bardzo często do napięć w zakresie kwalifikacji i wysokości kosztów ujmowanych w taryfie przez przedsiębiorstwo wod-kan.

Czytaj więcej

Rozliczanie kosztów utrzymania ruchu – metoda uproszczona

W wielu przedsiębiorstwach istotnym problemem, choć czasami niedostrzegalnym, jest identyfikacja i rozliczanie kosztów utrzymania ruchu. Często nie są one wyodrębniane w ewidencji kosztów, gdyż zazwyczaj stanowią tylko element kosztów wydziałowych. Taki stan rzeczy już w zasadzie nie odpowiada wymogom funkcjonowania rachunku kosztów z uwagi na precyzyjne rozliczanie kosztów pośrednich.

Czytaj więcej

Zarządczy rachunek wyników przedsiębiorstwa – szkolenie już we wrześniu

Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA organizuje w dniu 26.09.2023 r. w formule on-line otwarte szkolenie pt. Zarządczy rachunek wyników.

Czytaj więcej

Rachunek kosztów przedsiębiorstw wod-kan – szkolenie już we wrześniu

Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA organizuje w dniu 18.09.2023 r. w formule on-line, już kolejny raz otwarte szkolenie pt. Rachunek kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Czytaj więcej

Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem - szkolenie

Controlling niejedno ma imię. Niezmiernie trudno jest zdefiniować zakres controllingu w przedsiębiorstwie.

Czytaj więcej